Διεκπεραιώσεις εκκρεμοτήτων ακινήτων

Στην ΑΜΕΚ, αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραίωση. Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία από την αναζήτηση του φακέλου της οικοδομής σας στην πολεοδομία έως την πλήρωση χωρίς εσείς να ασχοληθείτε καθόλου.

 • Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
 • Ενεργειακές μελέτες σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ.
 • Βεβαιώσεις νομιμότητας Μηχανικού
 • Ανασύσταση φακέλου Πολεοδομίας
 • Άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Άδειες λειτουργίας Φροντιστηρίου
 • Άδειες ανακαίνισης όψης οικοδομής
 • Άδειες μικρής κλίμακας
 • Πραγματογνωμοσύνες

Επικοινωνήστε για τη δική σας υπόθεση. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε θέμα που σας απασχολεί.

 • Άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Άδειες Δόμησης
 • Άδειες Εργασιών
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 • Ενεργειακό πιστοποιητικό
  Ενεργειακά Πιστοποιητικά
 • Μελέτη πυρασφάλειας
  Μελέτες Πυρασφάλειας
 • Μελέτη αερίου
  Μελέτη και Εγκαταστάση Φυσικού Αερίου
 • Ρύθμιση αυθαιρεσιών
 • Στατικές Μελέτες
 • Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου
  Σχέδιο Δ.Ε.Η.
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας