Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Με τη διαδικασία της οικονομοτεχνικής ανάλυσης και του χρονοδιαγράμματος, μπορούμε να προσδιορίζουμε ακριβώς ποια είναι η σωστή διαχείριση για την κατασκευή του έργου σας.

Μπορείτε να επιλέξετε την παροχή αυτής της υπηρεσίας είτε ως συμβουλευτική ή με απευθείας ανάθεση της επίβλεψης της κατασκευής σας σε εμάς. Η κατασκευαστική μας εμπειρία, θα προσθέσει αξία στο έργο σας, εξοικονομώντας χρήματα για εσάς προλαμβάνοντας λάθη.

Η άμεση επίβλεψη και ο έλεγχος των συνεργείων σας από την ΑΜΕΚ, θα διασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός, το χρονοδιάγραμμα του έργου και η συνολική ποιότητα εργασιών και χρησιμοποιούμενων υλικών, τηρούνται δεόντως.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε ιδιώτες, υπεργολάβους και σε νέους μηχανικούς.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας.