Τι είναι μελέτες πυρασφάλειας και ποια είδη υπάρχουν

Η μελέτη πυρασφάλειας είναι η διαδικασία που ακολουθείται για να μας οδηγήσει στην τελική έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται για πλήθος αδειών λειτουργίας καταστημάτων. Οι μελέτες πυρασφάλειας χωρίζονται σε μελέτες ενεργητικής και μελέτες παθητικής πυροπροστασίας.

Οι μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας είναι οι μελέτες οι οποίες αφορούν τα προληπτικά και κατασταλτικά μέσα, τα οποία πρέπει να εγκαθίστανται για την έγκαιρη αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς και εγκρίνεται από την κατά τόπους Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι μελέτες παθητικής πυροπροστασίας αφορούν τις κτιριολογικές απαιτήσεις του κτιρίου και εγκρίνονται κατά το στάδιο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ενός κτιρίου, από το κατά τόπους αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο.