Τι είναι οι στατικές μελέτες και πότε απαιτούνται

Οι στατικές μελέτες, όπως έχει αναφερθεί στο κομμάτι των αδειών δόμησης, είναι οι μελέτες αντοχής και συμπεριφοράς μίας κατασκευής έναντι φορτίσεων.

Πέρα όμως από την απαίτηση της στατικής μελέτης για την έκδοση άδειας δόμησης ενός καινούριου κτηρίου ή προσθήκης κατασκευής σε μία υφιστάμενη, τέτοια μελέτη απαιτείται σε περιπτώσεις όπου έχουμε λ.χ. προσθήκη παταριών σε καταστήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται έλεγχος της επάρκειας μίας κατασκευής όταν αυξάνεται το βάρος, που ασκείται σε αυτή. Για παράδειγμα, ένας όροφος με χρήση κατοικίας, θα πρέπει να ελεγχθεί, ώστε να βεβαιωθούμε ότι μπορεί να αλλάξει χρήση και να μετατραπεί σε χώρο συνάθροισης κοινού, για παράδειγμα φροντιστήριο ξένων γλωσσών.

Σε μερικές περιπτώσεις όταν δεν υπάρχει στατική μελέτη (αυθαίρετες ή παλιές κατασκευές), απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας, η οποία στην ουσία είναι ένας έλεγχος της συμπεριφοράς της κατασκευής έναντι ισχυρότερων φορτίσεων. Βάσει αυτής της μελέτης αποφασίζουμε για το ποια δομικά στοιχεία θα πρέπει να ενισχυθούν, καθώς και τη μέθοδο με την οποία θα επιτύχουμε τη βέλτιστη αύξηση της αντοχής της.