Υ.Δ.Ε. Σχέδιο Δ.Ε.Η.

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Ηλεκτρολογικό σχέδιο Δ.Ε.Η.)

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ή κοινώς αποκαλούμενη Σχέδιο Δ.Ε.Η. είναι μία εργασία για την έκδοση του πιστοποιητικού, που απαιτείται από τη Δ.Ε.Η. και του λοιπούς παρόχους, για τη νόμιμη ηλεκτροδότηση όλων των εγκαταστάσεων του δικτύου της. Η Υ.Δ.Ε. έχει ισχύ έως 14 έτη για τις κατοικίες και 7 έτη για τα καταστήματα.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση Σχεδίων Δ.Ε.Η. για κατοικίες αλλά και επαγγελματικούς χώρους άμεσα και οικονομικά!

Συντάσσουμε και σας παραδίδουμε τη νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.), που αποτελείται από τα παρακάτω έντυπα:

  • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
  • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
  • Σχέδιο μονογραμμικό και σχέδιο εγκατάστασης και θέσης των διακοπτών, των πριζών κ.λπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να έχετε το σχέδιό σας το συντομότερο δυνατό.