Τι είναι το τοπογραφικό διάγραμμα και που χρησιμοποιείται

Το τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί μία αποτύπωση του εμβαδού και των κλίσεων ενός γηπέδου. Με τον όρο γήπεδο εννοούμε οικόπεδο, όταν πρόκειται για γήπεδο εντός σχεδίου πόλεως και αγροτεμάχιο, όταν πρόκειται για εκτός σχεδίου. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση, τα τοπογραφικά διαγράμματα συνοδεύονται από συγκεκριμένες πληροφορίες και στοιχεία, που αφορούν τους όρους δόμησης της περιοχής, τον έλεγχο αρτιότητας και οικοδομησιμότητας και λοιπές άλλες.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση τοπογραφικών αποτυπώσεων ενδεικτικά για τις ακόλουθες περιπτώσεις: