Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
«Νέο Εξοικονομώ»

Τι είναι το πρόγραμμα «Νέο Εξοικονομώ»

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και έχει ως στόχο την πραγματοποίηση παρεμβάσεων σε κατοικίες, έτσι ώστε να μειωθεί η ενεργειακή τους κατανάλωση προκειμένου για την μείωση ων εκπομπών θερμοκηπίου βάσει κοινοτικής οδηγίας Climate Energy Framework 2030. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε μία κατοικία έχει ως άμεσο αντίκτυπο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων της και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης και υγείας στους χρήστες.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα

Σε αυτό το link μπορείτε να βρείτε την προδημοσίευση του «Νέο Εξοικονομώ» από το ΥΠΕΝ.
Συνοπτικά το πρόγραμμα καλύπτει μία σειρά παρεμβάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων με καινούρια, καθώς και τοποθέτηση εξώφυλλων
  • Τοποθέτηση εξωτερικών συστημάτων σκίασης (τέντες)
  • Θερμομόνωση δώματος, πιλοτής και κατασκευή θερμοπρόσοψης κελύφους
  • Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης
  • Εγκατάσταση διατάξεων αυτοματισμών ελέγχου της λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης
  • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)

Διαδικασία υλοποίησης προγράμματος

Μέχρι σήμερα έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία πλήθος προγραμμάτων «Εξοικονομώ». Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται τα βασικά κριτήρια, ώστε να είστε δυνητικά επιλέξιμοι δικαιούχοι του προγράμματος. Σε αυτό το στάδιο θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας για τον έλεγχο πληρότητας των κριτηρίων αυτών και την έκδοση του πρώτου ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ).

Το επόμενο βήμα είναι η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και ταυτόχρονη ανάρτηση των στοιχείων και δικαιολογητικών που απαιτούνται. Μετά τη διασταύρωση της εγκυρότητας των στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα γίνεται η υπαγωγή των αιτούντων στο πρόγραμμα μέσω βαθμολογίας των υποψηφίων.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η υλοποίηση των παρεμβάσεων, που σας έχουμε προτείνει και έχετε αποδεχτεί (κατασκευή – επίβλεψη). Στο τέλος και  μετά την ολοκλήρωση του έργου, πραγματοποιείται η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και η έκδοση των σχετικών παραστατικών για την ολοκλήρωσητης διαδικασίας.

Μέρος του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων και της υπηρεσίας συμβούλου του έργου, καλύπτεται από το πρόγραμμα και η υπηρεσία παρέχεται από την εταιρεία μας.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας ενημερώσουμε για την επιλεξιμότητά σας.