Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' Οίκον

Τι είναι το πρόγραμμα “εξοικονόμηση κατ’ οίκον”

Το πρόγραμμα “εξοικονόμηση κατ’ οίκον” χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και έχει ως στόχο την πραγματοποίηση παρεμβάσεων σε κατοικίες, έτσι ώστε να μειωθεί η ενεργειακή τους κατανάλωση. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε μία κατοικία έχει ως άμεσο αντίκτυπο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων της, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης σε αυτήν. Αντίστοιχα, η μείωση της κατανάλωσης σε ένα μεγάλο εύρος κατοικιών, συνεπάγεται την καλυτέρευση της καθημερινότητας των ενοίκων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα καλύπτει μία σειρά παρεμβάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων με καινούρια, καθώς και τοποθέτηση εξώφυλλων
  • Τοποθέτηση εξωτερικών συστημάτων σκίασης (τέντες)
  • Θερμομόνωση δώματος, πιλοτής και κατασκευή θερμοπρόσοψης κελύφους
  • Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης
  • Εγκατάσταση διατάξεων αυτοματισμών ελέγχου της λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης
  • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)

Διαδικασία υλοποίησης προγράμματος

Μέχρι σήμερα έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία πλήθος προγραμμάτων “εξοικονόμησης κατ’ οίκον”. Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται τα βασικά κριτήρια, ώστε να είστε δυνητικά επιλέξιμοι δικαιούχοι του προγράμματος. Σε αυτό το στάδιο θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας για τον έλεγχο πληρότητας των κριτηρίων αυτών και την έκδοση του πρώτου ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ).

Το επόμενο βήμα είναι η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και ταυτόχρονη ανάρτηση των στοιχείων και δικαιολογητικών που απαιτούνται. Μετά τη διασταύρωση της εγκυρότητας των στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα γίνεται η υπαγωγή των αιτούντων στο πρόγραμμα.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η υλοποίηση των παρεμβάσεων, που σας έχουμε προτείνει και έχετε αποδεχτεί (κατασκευή – επίβλεψη).

Στο τέλος και  μετά την ολοκλήρωση του έργου, πραγματοποιείται η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και η έκδοση των σχετικών παραστατικών για την ολοκλήρωσητης διαδικασίας.

Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων και της υπηρεσίας συμβούλου του έργου (επίβλεψης εργασιών – επιλογής υλικών), καλύπτεται πλήρως από το πρόγραμμα και παρέχεται από την εταιρεία μας.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας ενημερώσουμε για την επιλεξιμότητά σας.