Ο χώρος της επιχείρησής σας

Αφού έχετε καταλήξει στο είδος της δραστηριότητας με την οποία σχεδιάζετε να ασχοληθείτε επαγγελματικά, θα πρέπει να γίνει η σωστή επιλογή του κατάλληλου χώρου. Ένας χώρος ο οποίος θα στεγάσει την επιχείρηση, τα όνειρα και τις ανάγκες σας. Το βήμα αυτό, αποτελεί την αμέσως σημαντικότερη παράμετρο έπειτα από την επιλογή του επιχειρηματικού σας προσανατολισμού.

Ο χώρος, που θα επιλέξετε, δεν αρκεί να βρίσκεται μόνο σε σημείο με αγοραστικό ενδιαφέρον και με μίσθωμα προσιτό για τον προϋπολογισμό σας. Θα πρέπει να πληροί ένα πλήθος προϋποθέσεων, που μονάχα ένας έμπειρος Μηχανικός με πείρα στην αδειοδότηση Κ.Υ.Ε. είναι σε θέση να γνωρίζει.

Ενδεικτικά και μόνο, ορισμένες από αυτές τις προϋποθέσεις, έχουν να κάνουν πρωτίστως με την πολεοδομική νομιμότητα του χώρου και τις κτηριοδομικές προδιαγραφές αυτού. Ένας χώρος θα πρέπει να μην έχει πολεοδομικές παραβάσεις και αυθαιρεσίες δόμησης (ή να έχουν «ρυθμιστεί» με το Ν.4178/2013 ή κάποιον παλαιότερο). Επίσης, η χρήση του χώρου, από οικοδομικής άδειας ακόμα, θα πρέπει να προορίζεται για Κ.Υ.Ε. Για παράδειγμα, ένα καινούριο ισόγειο, το οποίο στέγαζε κατάστημα πώλησης ρούχων, προκειμένου να στεγάσει ένα φροντιστήριο θα πρέπει να αλλάξει χρήση με συγκεκριμένες πολεοδομικές διαδικασίες. Άλλη μία παράμετρος, είναι η τήρηση καθορισμένης απόστασης χώρου συγκεκριμένων δραστηριοτήτων από ναούς, σχολεία, και λοιπές χρήσεις. Ακόμα μία πολύ βασική παράμετρος, είναι η μη απαγόρευση στέγασης χώρου συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας στην πολυκατοικία βάση του καταστατικού αυτής (εφόσον υπάρχει).

Πέραν τούτου, η κάθε κατηγορία Κ.Υ.Ε. βάση των Υγειονομικών Διατάξεων (ΦΕΚ 2718/2012) θα πρέπει να εκπληρώνει ακριβείς και προσδιορισμένες με σαφή τρόπο απαιτήσεις για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας Κ.Υ.Ε. συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Λόγου χάρη, υπάρχουν διαφορετικές διατάξεις με τις οποίες θα πρέπει να συμφωνούν οι χώροι ενός κρεοπωλείου σε σχέση με εκείνες ενός ουζερί. Τέτοιες απαιτήσεις γενικότερα στα Κ.Υ.Ε. έχουν να κάνουν με την τήρηση των προϋποθέσεων αναφορικά με:

  • τους χώρους αποθήκευσης,
  • παραγωγής και πώλησης των προϊόντων,
  • τον αριθμό των W.C. και αποδυτηρίων,
  • τους τοίχους και τις οροφές,
  • τα ψυγεία,
  • τον τρόπο απαγωγής των ατμών κατά την έμψηση των τροφίμων,
  • την πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α. στους χώρους του καταστήματος,
  • συγκεκριμένες Πυροσβεστικές Διατάξεις,
  • και πραγματικά ένα σωρό άλλες.

Ωστόσο όλα αυτά δε θα πρέπει να σας αγχώνουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να έχετε έναν αρωγό στα επόμενα επαγγελματικά σας βήματα.