Σχεδιασμός Επίπλων

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην επεξεργασία και διαμόρφωση πάσης φύσεως επιπλοκατασκευών, πραγματοποιεί το σχεδιασμό των επίπλων σε κάθε κατασκευή με βάση τις επιθυμίες του πελάτη και πάντα με γνώμονα την επίτευξη μιας αρμονικής συνύπαρξης στο σύνολο του σχεδιασμού.